BAZA KONTAKTÓW
LEGNICA

Dzięki rejestracji w naszym serwisie, Twoja firma uzyska możliwość zaistnienia w legnickiej Informacji o Produkcji, Handlu i Usługach.

Stowarzyszenia

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
Adres: 59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5a
tel.: 076 723 29 12

Cech Rzemiosł Różnych
Adres: 59-200 Legnica, Rynek 9
tel.: 076 852 35 29

Jutrzenka. Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób z Upośledzeniem Intelektualnym. Warsztat terapii zajęciowej
Adres: 59-220 Legnica, ul. Wrocławska 93 lok. 2
tel.: 076 723 80 70

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
Adres: 59-220 Legnica, ul. Zielona 16
tel.: 076 862 58 25

Legnicko - Świdnickie Stowarzyszenie Syndyków, Likwidatorów i Sanatorów
Adres: 59-220 Legnica, ul. Rynek 34 (III p.)
tel.: 076 855 03 68

Naczelna Organizacja Techniczna. Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych
Adres: 59-220 Legnica, ul. Złotoryjska 87
tel./fax: 076 852 30 17

Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia. Stowarzyszenie
Adres: 59-220 Legnica, ul. Wrocławska 177
tel./fax: 076 854 68 58

Persona. Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym
Adres: 59-220 Legnica, ul. Wojska Polskiego 20
tel./fax: 076 722 07 90

Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. Zarząd koła
Adres: 59-220 Legnica, ul. Zielona 13 (oficyna) lok. 109
tel.: 076 854 55 69

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zarząd okręgowy
Adres: 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1 lok. 112
tel.: 076 724 34 76

Polski Związek Niewidomych
Adres: 59-220 Legnica, ul. Zielona 5/6
tel.: 076 862 90 24

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych. Zarząd oddziału
Adres: 59-220 Legnica, ul. Jordana 17
tel.: 076 862 82 80

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Adres: 59-220 Legnica, ul. Wrocławska 177
tel.: 076 854 12 80

Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę. Zarząd terenowy
Adres: 59-220 Legnica, ul. Zielona 13 (oficyna)
tel.: 076 862 39 80

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
Adres: 59-220 Legnica,ul. gen. Sikorskiego 1
tel.: 076 855 36 53

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział miejski
Adres: 59-220 Legnica, ul. Okrzei 9
tel.: 076 862 19 08

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział okręgowy
Adres: 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1
tel.: 076 854 86 44

ZAiKS. Stowarzyszenie Autorów. Inspektorat terenowy
Adres: 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1 lok. 314
tel.: 076 721 71 42

Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Zarząd okręgowy
Adres: 59-220 Legnica, Rynek 5 lok. 6
tel.: 076 852 33 61

Kategorie