Telefony Alarmowe

Pogotowie Ratunkowe 999

Policja 997

Straż Pożarna 998

Straż Miejska 986

Pogotowie Ciepłownicze 993

Pogotowie Energrtyczne 991

Pogotowie Gazownicze 992

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994, /076/ 855-48-00

Pogotowie Dźwigowe /76/ 854-54-26

Policyjna Izba Dziecka /076/ 862 31 21

Pogotowie Wetenyranyjne /76/ 854-77-22, /76/ 855-00-98

©TELVINET 2008. All rights reserved.