Wymina studnetów z Grecją i Turcją - PWSZ w Legnicy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy podpisała bilateralną umowę na wymianę studentów, nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych z  Uniwersytetem Peloponeskim w Grecji oraz z tureckim Uniwersytetem w Izmir.

Porozumienie z Uniwersytetem Peloponeskim w Grecji będzie obowiązywać w latach 2012-2014. W tym okresie co semestr z wyjazdu za granicę będzie mogło skorzystać 2 studentów, 2 nauczycieli akademickich i 2 pracowników administracyjnych z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Również ze strony greckiej tyle samo studentów jak i nauczycieli akademickich będzie mogło gościć w naszej Uczelni. Wyjazdy studentów oraz przyjmowanie gości z Grecji będzie możliwe już od semestru zimowego roku akademickiego 2012/2013. Umowę zawarto w ramach jednego z programów Erasmus - "Uczenie się przez całe życie"  (Lifelong Learning Programme).

Studenci, którzy skorzystają z tej oferty będą mogli się kształcić na kierunkach technicznych takich jak informatyka.

Uniwersytet Peloponeski znajduje się w Tripoli. Miasto położone jest w centrum Peloponezu, gdzie zbiegają się jego najważniejsze drogi i trasy turystyczne. Tripoli zostało zbudowane w XIV w., ale zniszczone w 1828 r. w czasie wojny o niepodległość jest dziś pozbawione zabytków.


Porozumienie z  tureckim Uniwersytetem w Izmir będzie obowiązywać w latach 2012-2014. W tym okresie co semestr z wyjazdu za granicę będzie mogło skorzystać 10 studentów, 20 nauczycieli akademickich i 2 pracowników administracyjnych z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Również ze strony tureckiej tyle samo studentów jak i nauczycieli akademickich będzie mogło gościć w naszej Uczelni. Wyjazdy studentów oraz przyjmowanie gości z Turcji będzie możliwe już od semestru zimowego roku akademickiego 2012/2013. Umowę zawarto w ramach jednego z programów Erasmus - "Uczenie się przez całe życie"  (Lifelong Learning Programme).

Studenci, którzy skorzystają z tej oferty będą mogli się kształcić na kierunkach: filologia, prawo, administracja publiczna, informatyka, ekonomia.

Izmir, to położone na wybrzeżu egejskim, trzecie co do wielkości miasto Turcji oraz drugi, po Istanbule port morski. Zlokalizowane nad Zatoką Izmirską miasto jest podzielone na dziesięć okręgów metropolitalnych. W obrębie aglomeracji mieszka ponad 3,2 miliona mieszkańców, z czego 2,6 w obrębie administracyjnym miasta Izmir.

W czasach historycznych Izmir nosił nazwę Smyrna. Najbardziej znaną osobistością, która podobno urodziła się w Smyrnie, był sam Homer. Miasto przez wieki należało do Greków, było również częścią Imperium Rzymskiego.

Obecnie Izmir jest miastem na wskroś nowoczesnym, z szerokimi bulwarami i nowoczesnymi budowlami.


Źródło:  PWSZ im. Witelona w Legnicy

©TELVINET 2008. All rights reserved.