Wolne miejsca na studia

/uploads/63/44/6344135b53c46ba26c3c9bcf735fda88/thumb-Logo_-_PWSZ_im._Witelona_w_Legnicy.jpg

Rozpoczął się I etap rekrutacji uzupełniającej kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy na rok akademicki 2012/2013. W ofercie edukacyjnej Uczelni przyszli studenci mają do wybory kierunki studiów magisterskich, inżynierskich oraz licencjackich.

Rekrutacja uzupełniającą dla kandydatów na pierwszy rok studiów prowadzona jest na następujące  kierunki studiów I stopnia: Administracja - studia stacjonarne i niestacjonarne; Bezpieczeństwo Wewnętrzne - studia stacjonarne i niestacjonarne; Ekonomia - studia stacjonarne; Filologia - filologia angielska, studia stacjonarne; Informatyka - studia stacjonarne; Pedagogika - studia stacjonarne; Pielęgniarstwo - studia stacjonarne; Ratownictwo Medyczne - studia stacjonarne; Zarządzanie - studia stacjonarne; Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia stacjonarne i niestacjonarne oraz na następujące kierunki studiów II stopnia: Pedagogika - studia stacjonarne i niestacjonarne; Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia stacjonarne i niestacjonarne.

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy i prowadzone jest w dwóch etapach.  Etap pierwszy obejmuje obowiązkową elektroniczną rejestrację kandydatów w okresie od 3 sierpnia do 23 września 2012 r., wniesienie opłaty rekrutacyjnej - do 24 września 2012 r. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów nastąpi 24 września 2012 r.

Etap drugi obejmuje przyjęcie od osób zakwalifikowanych dokumentów. Dokumenty będą przyjmowane w siedzibie Uczelni w dniach 24-26 września 2012 r. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych na I rok studiów nastąpi  27 września 2012 r.

Ponadto prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca kandydatów na studia na kierunkach, które nie wyczerpały limitu przyjęć w rekrutacji podstawowej. Do wyboru są następujące kierunki: Ekonomia - studia niestacjonarne; Filologia - filologia angielska, studia niestacjonarne;  Filologia - filologia germańska, studia stacjonarne; Informatyka - studia niestacjonarne; Pedagogika - studia niestacjonarne; Pielęgniarstwo - studia pomostowe, ścieżka A; Zarządzanie - studia niestacjonarne.

W tym przypadku elektroniczna rejestracja kandydatów prowadzona jest do 26 sierpnia 2012 r., natomiast do 27 sierpnia 2012 r. należy wnieść opłatę za postępowania rekrutacyjne. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów nastąpi 27 sierpnia 2012 r. Przyjmowanie dokumentów odbywać się będzie w dniach 27 - 29 sierpnia 2012 r., ogłoszenie list kandydatów przyjętych na I rok studiów nastąpi 31 sierpnia 2012 r.

W siedzibie Uczelni znajduje się punkt informacyjny, który mieści się w holu głównego budynku. Można w nim uzyskać informacje na temat zasad tegorocznej rekrutacji, zaopatrzyć się w ulotki informacyjne o kierunkach. Jest to też doskonała okazja, aby odwiedzić Uczelnię i dowiedzieć się o warunkach studiowania czy zobaczyć kampus akademicki.

Punkt rekrutacyjny będzie otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. W przypadku pytań można dzwonić na numer telefonu: 76 723 22 11 lub pisząc na adres email: rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl.

Materiały: PWSZ im. Witelona w Legnicy

©TELVINET 2008. All rights reserved.