Targi pracy w PWSZ im. Witelona w Legnicy

/uploads/da/74/da7455239ac37d520d53985c2e380e21/thumb-Logo_-_PWSZ_im._Witelona_w_Legnicy.jpg

Informuję, że 24 października br. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbędą się Targi Pracy. Przedsięwzięcie organizowane jest wspólnie z Urzędem Pracy w Legnicy. Targi mają na celu zaprezentowanie ofert pracy z różnych branż przemysłu, umożliwienie skorzystania z bezpłatnych porad z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatkowych. Będzie to także doskonała okazja, aby zaprezentować własne CV, które będzie można przekazać przedstawicielom firm.

Targi Pracy odbywać się będą  w godzinach od 11:00 do 14:00 w budynku Centrum Konferencyjno-Widowiskowego PWSZ im. Witelona w Legnicy. Podczas Targów zaprezentuje się 30 podmiotów, działających w różnych sektorach gospodarki.

Również 24 października br., odbędzie się konferencja stażystów z pracodawcami, pod hasłem „Realia rynku pracy III”. Konferencja rozpocznie się o godzinie 9:00. W programie między innymi wystąpienie dra Jarosława Hermaszewskiego z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, który przedstawi referat pt. „Innowacyjne rozwiązania w programach kształcenia – aspekt praktyczny”. Mgr Edward Biegun, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona  w Legnicy omówi „Profil kształcenia studentów – możliwości uczelni a oczekiwania rynku pracy”. Przedstawiciel Urzędu Miasta Legnica zaprezentuje „Oczekiwania i płaszczyzny współpracy z punktu widzenia przedstawicieli pracodawców”, zaś o „Praktycznym wymiarze kształcenia. Roli praktyk i staży absolwenckich w procesie edukacji” mówić będzie przedstawiciel szkolnictwa średniego. Na zakończenie Łukasz Maciejewski z Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przedstawi temat „Cel i metody szkolenia, Ksztalcenia i rozwoju pracowników – przedstawiciel przemysłu”.
                          
                                          
Materiały: PWSZ im. Witelona w Legnicy

©TELVINET 2008. All rights reserved.