Rekrutacja na bezpłatne Pielęgniarstwo Pomostowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy rozpoczęła rekrutację na bezpłatne niestacjonarne studia na kierunku Pielęgniarstwo Pomostowe w ramach ścieżki A (dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych), na rok akademicki 2012/2013. Limit miejsc wynosi 100 osób. Kandydaci mogą rejestrować się poprzez system elektronicznej rekrutacji.

Ukończenie studiów pomostowych pozwala na:
- podniesienie poziomu wykształcenia a tym samym
  umożliwi podjęcie dalszego kształcenia,
- rozwój kariery zawodowej,
- zwiększenie prestiżu zawodowego i społecznego,
- podniesienie jakości świadczonej opieki
  pielęgniarskiej,
- uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie
  umożliwiającym ich automatyczne uznanie w krajach
  Unii Europejskiej.
 
Postępowanie rekrutacyjne kandydatów na studia odbywa się zgodnie z następującym harmonogramem:
- elektroniczna rejestracja kandydatów:
  17  - 30 września 2012 r.,
- ostateczny termin wnoszenia opłaty za postępowania
  rekrutacyjne - 1 października 2012 r.,
- ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do
  przyjęcia na I rok studiów - 1 października 2012 r.,
- przyjmowanie dokumentów: 24 - 26 września 2012 r.
  oraz 1 - 2 października 2012 r.,
- ogłoszenie list kandydatów przyjętych na I rok studiów
  - 4 października 2012 r.

Materiały:  PWSZ im. Witelona w Legnicy

©TELVINET 2008. All rights reserved.