Ochrona środowiska na terenach przemysłowych

/uploads/95/a1/95a1f32743ab1e0f8e3b826d0f69aa50/thumb-Ochrona_rodowiska_na_terenach_przemysowych.jpg

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy w dniach 17-19 września 2012 roku organizuje międzynarodowe seminarium naukowe pt. "Ochrona środowiska na terenach przemysłowych".

Celem seminarium będzie przedstawienie osiągnięć różnych podmiotów działających w regionie Dolnego Śląska w dziedzinie szeroko rozumianej ochrony środowiska i porównanie ich z działaniami prowadzonymi na analogicznych terenach przemysłowych w Europie. Uczelnia ma doświadczenia w organizacji seminariów i konferencji w dziedzinie ochrony środowiska, jednakże do tej pory odbywało się to w krajowym wydaniu.

W wyniku nawiązanej współpracy z Uczelniami Basenu Morza Bałtyckiego (BUP) oraz partnerskimi uczelniami z terenu całej Europy postanowiono zorganizować międzynarodowe seminarium. Swój patronat honorowy nad seminarium zgodzili się objąć Prezes KGHM Polska Miedź S.A., Prezydent Miasta Legnicy oraz Rektor PWSZ im. Witelona w Legnicy, a także Dyrektor Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska Hochschule w Zittau.

Uczestnicy seminarium skupią się na przedstawieniu osiągnięć w regionie w zakresie działań proekologicznych dokonywanych zarówno przez przemysł, jak i samorządy, na tle podobnych działań w Europie. Problematyka ochrony środowiska na terenach przemysłowych jest bardzo ważna  na terenie naszego kraju, a w szczególności na terenie Dolnego Śląska, gdyż jest to obszar o bardzo dużym uprzemysłowieniu. Istnienie przemysłu wiąże się z poważną ingerencją w środowisko naturalne. W czasie gdy przemysł ten powstawał i się rozwijał zagadnienia ochrony środowiska traktowane był z niewielką uwaga. Dopiero po zmianach ustrojowych i przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, problematyka ta znalazła swoje istotne miejsce.

Organizowane seminarium ma przede wszystkim na celu ukazanie szeregu osiągnięć jakie mają miejsce na terenie Dolnego Śląska, szczególnie w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym oraz w mieście Legnicy.

Współorganizatorami obrad są:  KGHM "Polska Miedź" S.A, Fundacja Polska Miedź, oraz Urząd Miasta w Legnicy.

PROGRAM SEMINARIUM


17 września 2012 r. sala E1:

9:00 - Rejestracja - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, budynek sal wielofunkcyjnych ul. Sejmowa 5E,
     10.00 - Powitanie i otwarcie seminarium przez Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy prof. dra hab. inż. Ryszarda K. Pisarskiego oraz przedstawiciela BUP - Polska,
     10:30 - Referat: Ochrona środowiska w KGHM Polska Miedź S.A., jako proces ciągłej minimalizacji oddziaływania przemysłu na środowisko naturalne - Janusz Piątkowski Dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej KGHM Polska Miedź,
     10:45 - Referat: Ecological and hydrological aspects of remediation of former mining landscapes - prof. dr rer. Nat. Bernd Delakowitz, University of Applied Sciences Zittau/Gorlitz,
     11:15 - Referat: Problemy rekultywacji terenów przemysłowych - prof. Krystyna Choma - Moryl,
     13:00 - Referat: Prawne aspekty rekultywacji w prawie europejskim - prof. Ludwig Schmahl,
     13.30 - Referat: Prawne aspekty rekultywacji w prawie polskim- mgr Beata Walewska,
     14.00 - Podsumowanie moderatora modułu przez prof. dra hab. Jana Bocia,
     14:30 - Przerwa,
     15.00 - Referat: Chemical Aspects During the Flooding of a Former Lignite Open Pit Mine - Considering Uranimum Mobilization - prof. dr Volker Ender, Zittau,
     15.30 - Referat: Rekultywacja terenów zdegradowanych w wyniku działalności górnictwa miedziowego - zarys stosowanych metod - dr Daniel Ochman,
     16:00 - Zakończenie 1 dnia seminarium.

18 września 2012 r. (SESJA WYJAZDOWA):

     9:00 - Dom Studenta, ul. A. Mickiewicza 10:

Referat:  Zmiany właściwości fizycznych i fizyko- chemicznych gleb zachodzące pod wpływem wysokozmineralizowanych wód przesączających się ze składowiska odpadów poflotacyjnych Żelazny Most"- dr Daniel Ochman,

Referat: Ocena możliwości wykorzystania osadów ściekowych  do biologicznej rekultywacji środowisk odpadów po flotacji rud miedzi na przykładzie zbiorników: Konrad i  Iwiny - dr Magdalena Gawron

Wyjazd studyjny  do Zakładu Hydrotechnicznego KGHM Polska Miedź S. A. w Rudnej, w drodze powrotnej zbiornik "Gilów",

     15:30 - Wyjazd studyjny - zbiorniki poflotacyjne "Konrad" i "Iwiny".

19 września 2012 r. (PANEL SAMORZĄDOWY):

     9:30 - 10:30:

Referat: Kompleksowe działania Gminy Legnica na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju" - z-ca Prezydenta Miasta Legnicy - Jadwiga Zienkiewicz

Referat Starostwa Powiatowego w Polkowicach

     11:00 - Przerwa
     11:30 - Referat: Rewitalizacja Parku Miejskiego w Legnicy zniszczonego w wyniku przejścia huraganu w dniu 23 lipca 2009 r. - Henryka Zdziech - Ogrodnik Miejski
     12:00 - Prezentacja dokonań miasta Legnica - plener (park)
     13:00 - Podsumowanie seminarium

Szczegóły na stronie internetowej PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Materiały:  PWSZ im. Witelona w Legnicy

©TELVINET 2008. All rights reserved.