Gra Miejska 2012

18 października bieżącego roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbędzie się III edycja Gry Miejskiej pn. „Kariera w Legnicy” w ramach IV edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

Gra Miejska „Kariera w Legnicy” odbywa się pod Honorowym Patronatem Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy Prof. dr hab. inż. Ryszarda K. Pisarskiego i  Prezydenta Miasta Legnicy Pana Tadeusza Krzakowskiego.

Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczne działanie Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego  – wspomagania drogi każdego obywatela do edukacji, zawodu, pracy i kariery.

Organizatorami Gry Miejskiej pn. „Kariera w Legnicy” są: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Urząd Miasta w Legnicy, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Legnicy, Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Legnicy oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Legnicy.

Celem Gry Miejskiej jest: promocja świadomego wyboru planowania kariery edukacyjnej i zawodowej wśród młodzieży legnickich szkół ponadgimnazjalnych, zapoznanie uczestników z różnymi typami karier zawodowych i wskazanie możliwych dróg rozwoju zawodowego, dostarczenie wiedzy na temat instytucji służących pomocą w planowaniu działań edukacyjnych i zawodowych, intensyfikacja kontaktów i wymiany informacji pomiędzy instytucjami rynku pracy, tworzące możliwość podejmowania kolejnych wspólnych działań promujących aktywność edukacyjną i zawodową, upowszechnianie zdrowego trybu życia, promocja wiedzy o historii Legnicy, jej współczesności, ofercie edukacyjnej oraz jako miejscu rozwoju zawodowego młodych ludzi.

Gra rozpoczyna się odwiedzaniem przez wszystkie zespoły  punktów kontrolnych umieszczonych w instytucjach rynku pracy, w których uczestnicy otrzymają Kartę Gry, materiały informacyjne dotyczące planowania kariery oraz instytucji świadczących usługi z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego. Zespoły biorące udział w Grze odwiedzą wszystkie punkty kontrolne od 15 do 17 października 2012 r.

Gra zakończy się Quizem, który odbędzie się 18 października 2012 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym (budynek E , sale E 2-4).

Zwycięzcami Gry oraz laureatami II i III miejsca będą zespoły, które uzyskają największą liczbę punktów. W Grze Miejskiej bierze udział 10 zespołów – uczniów z legnickich szkół ponadgimnazjalnych.


Materiały: Rzecznik Prasowy PWSZ im. Witelona w Legnicy

©TELVINET 2008. All rights reserved.